Impact en transparantie

Onze vereniging wil het sterftecijfer, de morbiditeit en de sociale uitsluiting terugdringen van drugsgebruikers die in zeer precaire situaties leven.

Bij DUNE vinden onze cliënten een luisterend oor en een waaier aan diensten die ons in staat stellen te werken aan alle determinanten van gezondheid: van problemen in verband met druggebruik en algemene zorg, tot sociaal-culturele activiteiten, huisvesting en voeding… Je kunt er meer over te weten komen door onze schadebeperkende en participatieve activiteiten te ontdekken. 

Onze acties hebben zowel een individuele als een collectieve impact, omdat het verminderen van de risico’s van drugsgebruik een volksgezondheidsstrategie is die bijdraagt aan het creëren van een omgeving waarin iedereen zijn rol als burger kan spelen. Bovendien verkleinen we de risico’s van besmetting van de hele bevolking door in te spelen op de risicofactoren voor besmetting met hiv en hepatitis C in de populatie van drugsgebruikers. Door zorg te dragen voor de gezondheid van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen en de aanwezigheid of impact van chronische ziekten onder onze begunstigden te verminderen, helpen we ook de behoefte aan duurdere behandelingen en ziekenhuisopnames te voorkomen/verminderen. 

Al onze diensten helpen risico’s te verminderen en een goede gezondheid te bevorderen. Dankzij onze onvoorwaardelijke, gratis en anonieme aanpak bieden we jaarlijks medische en sociale hulp aan meer dan 1.100 mensen. Raadpleeg onze activiteitenverslagen voor meer informatie over onze resultaten. 

Het bereiken van onze doelstellingen is afhankelijk van onze financiële middelen. Elk jaar stelt het management een voorlopige begroting op, die wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. De middelen worden voornamelijk toegewezen aan personeelskosten en de lopende kosten van diensten voor begunstigden.

Onze financiering komt voornamelijk van overheidsinstanties zoals de FGC, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bepaalde gemeenten en Actiris. De VZW wordt ook gesteund door privéstichtingen en -fondsen (bv. Koning Boudewijnstichting, Triodosfonds). Om de diversiteit van onze financieringsbronnen te garanderen, werken de directie en een klein team van projectbeheerders hard aan het indienen van aanvragen en het beantwoorden van projectoproepen. De toekenning van deze subsidies is gekoppeld aan een voortdurende evaluatie van onze acties. Dankzij deze fondsenwerving kunnen we de ontwikkeling van DUNE consolideren, onze diensten en banen duurzaam maken en nieuwe projecten ontwikkelen die voldoen aan de behoeften van ons publiek. Om onze onafhankelijkheid van onze financiers te versterken, kunt u naast ons een belangrijke rol spelen als donateur.

Natuurlijk is DUNE, zoals alle verenigingen, onderworpen aan boekhoudkundige verplichtingen, die worden uitgevoerd door onze administratieve afdeling en een erkende externe accountant. De jaarlijkse balans wordt door onze Raad van Bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. De balans wordt vervolgens ingediend bij de Franstalige Rechtbank voor Ondernemingen in Brussel en bij de Nationale Bank van België.

Om je in staat te stellen je giften fiscaal af te trekken, hebben we een specifieke goedkeuring van de FOD Financiën. De autoriteiten controleren regelmatig onze rekeningen om deze goedkeuring te bevestigen.

 Neem voor meer informatie contact met ons op: dons@dune-asbl.be