Identiteit

Het DNA van DUNE: een non-directieve benadering. Deze klinische benadering is gericht op het tot stand brengen van een helpende relatie die afziet van therapeutische bevelen en de persoon beschouwt als een actor in zijn of haar eigen herstel en als een partner in de zorg. Deze benadering draagt bij aan het herstel, de autonomie en de sociale integratie van de gebruikers.

Burgers als alle anderen

Zelfvoorziening, empowerment

Als reactie op de aidsepidemie vormden druggebruikers begin jaren 1990 in Brussel een zelfhulpgroep met de naam CCLA (“Citoyens Comme Les Autres”).

In 1998, na de ontbinding van dit collectief, kwamen enkele van zijn leden en de sociale gezondheidssector samen om het project uit te voeren dat leidde tot de oprichting van DUNE.

Sinds 2009 is DUNE erkend en goedgekeurd door de COCOF als een actief ambulant centrum voor drugsverslaving.
drugsverslaving.