Juridische informatie

De VZW D.U.N.E. is goedgekeurd en wordt ondersteund door de COCOF.
Maatschappelijke zetel: Henri Jasparlaan 124 1060 Sint-Gillis (België)
Verantwoordelijke uitgever : Christopher Collin, Directeur
E-mail: info@dune-asbl.be
Telefoon: 32 2 503 29 71
IBAN : BE46 5230 8070 9836
Bedrijfsnummer : 0463 556 070
ONSS : 222/1250271/79

Hosting van de website en onze databases

Deze website wordt gehost door One.com.

Intellectueel eigendom

Handelsmerken, logo’s, tekens en andere inhoud op de site worden beschermd door de Franse wet op intellectueel eigendom en meer in het bijzonder door het auteursrecht.

De gebruiker (deze term verwijst naar elke persoon die de site of een van de door de site aangeboden diensten gebruikt) vraagt vooraf toestemming aan de site voor elke reproductie, publicatie of kopiëren van de verschillende inhoud.

De gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud van de site in een strikt persoonlijke context te gebruiken. Gebruik van de inhoud voor commerciële doeleinden is strikt verboden.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud die hij online zet. De Gebruiker verbindt zich ertoe geen inhoud online te plaatsen die de belangen van derden kan schaden. Elke juridische actie die door een derde partij tegen de site wordt ondernomen, is voor rekening van de gebruiker.

Gebruikersinhoud kan op elk moment en om elke reden door de site worden verwijderd of gewijzigd. De Gebruiker ontvangt geen rechtvaardiging of kennisgeving voorafgaand aan de verwijdering of wijziging van Gebruikersinhoud.

Toegang tot diensten

De site is gratis toegankelijk vanaf elke locatie voor elke Gebruiker met internettoegang. Alle kosten die de Gebruiker moet maken om toegang te krijgen tot de service (hardware, software, internetverbinding, enz.) zijn voor zijn rekening.

De site stelt alles in het werk om de kwaliteit van de toegang tot zijn diensten te garanderen. Aangezien het om een middelenverbintenis gaat, verbindt de site zich er niet toe dit resultaat te bereiken.

Elke gebeurtenis die te wijten is aan overmacht en die een storing van het netwerk of de server tot gevolg heeft, kan niet leiden tot de aansprakelijkheid van dune-asbl.be.

De toegang tot de diensten van de site kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden onderbroken, opgeschort of gewijzigd voor onderhoud of om welke andere reden dan ook. De Gebruiker verbindt zich ertoe geen schadevergoeding te eisen als gevolg van de onderbreking, opschorting of wijziging van dit contract.

De gebruiker kan per e-mail contact opnemen met de site op het volgende adres: info@dune-asbl.be

Privacybeleid

Je kunt onze site bezoeken, meer te weten komen over onze diensten, deelnemen aan sommige van onze acties en ons laatste nieuws lezen zonder dat je ons persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken.

Cookies

Op deze site worden cookies gebruikt om ervoor te zorgen dat de site naar behoren functioneert en voor statistische doeleinden.
U kunt cookies op elk gewenst moment uit uw browser verwijderen via de instellingen van uw browser:

Ingebedde inhoud van andere sites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich op dezelfde manier alsof de bezoeker die andere site bezoekt.
Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, trackingtools van derden insluiten en uw interacties met deze ingesloten inhoud volgen als u een account hebt die verbonden is met hun website. ASBL D.U.NE. heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van sites die op deze manier bezocht worden te controleren en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Statistieken en publieksmeting

Ce site collecte des données statistiques anonymes. Elles nous permettent de mieux comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site web et d’améliorer notre communication. (Nous utilisons un logiciel non commercial (Matomo) qui respecte votre vie privée et qui est hébergé chez notre prestataire one.com)

Klacht bij de bevoegde autoriteit

Indien u van mening bent dat DUNE. asbl haar verplichtingen met betrekking tot uw Persoonsgegevens niet nakomt, kunt u een klacht of verzoek indienen bij de bevoegde autoriteit. In België is de bevoegde autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer), waaraan u elektronisch een verzoek kunt richten via de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit

RPGD

We doen er alles aan om je gegevens te beschermen. We geven ze niet door aan derden. Uw gegevens worden door DUNE VZW opgeslagen in een elektronisch bestand (Excel). DUNE VZW verzamelt en bewaart de persoonsgegevens van donateurs en supporters ten behoeve van de communicatie over haar activiteiten, het innen van donaties en om belastingtechnische redenen.

Wij beschouwen onze donateurs als bevoorrechte partners en willen hen op de hoogte houden van ons nieuws. Als donateur ontvang je daarom van tijd tot tijd nieuws over onze activiteiten en ondersteunende initiatieven. Deze informatie kan per brief, e-mail of gepersonaliseerd Facebook-bericht worden verstuurd. Als je deze informatie niet langer wilt ontvangen, kun je ons op elk moment vragen om je gegevens te verwijderen of te wijzigen.

U kunt te allen tijde toegang vragen tot de gegevens die wij over u bewaren, deze laten wijzigen of verwijderen, mits dit de goede werking van de organisatie niet in gevaar brengt.

Om gebruik te maken van uw recht op bezwaar of als u vragen hebt over de opslag, het beheer en de beveiliging van uw gegevens, kunt u een verzoek sturen naar: info@dune-asbl.be