Outreach

DUNE werkt op de plaatsen waar mensen wonen die uit de samenleving zijn gestapt of dakloos zijn. Dit straathoekwerk is bedoeld om een band te creëren die kan leiden tot bredere ondersteuning vanuit eerstelijnsstructuren. Het is gebaseerd op verschillende mobiele diensten.

Straatwerk

luisteren, informeren, verbanden leggen, begeleiden

Uitgerust met materiaal voor behandeling en schadebeperking, struint een paar medewerkers buurten af waarvan bekend is dat het plekken zijn waar drugsgebruikers drugs gebruiken en waar ze wonen. De plaatsen die bezocht worden, worden ook bepaald door de verzoeken die rechtstreeks door het publiek worden geuit en de verzoeken die vanuit het netwerk komen.

Tegelijkertijd doet DUNE specifiek veldwerk met vrouwen. Vrouwen zijn onzichtbaar op straat en hebben te maken met situaties die een gerichte aanpak vereisen.

Médibus

ondersteuning, sociale bijstand, eerste hulp

De Médibus, een unieke mobiele voorziening in Brussel, is een voertuig dat is omgebouwd tot een medische consultatieruimte en schadebeperkingsloket. Het bevindt zich in de buurt van plaatsen waar veel drugs worden gebruikt.

In een context van toenemende onzekerheid biedt de Médibus – dankzij de ruimte die hij op straat inneemt – optimale zorg aan patiënten die niet in de gebouwen van DUNE verblijven.

Mobiele ondersteuning en verbindingsdiensten

bemiddelaar, ondersteuning, koppelingen maken

DUNE treedt op als derde partij voor de verschillende sociale en gezondheidsorganisaties.

Om de continuïteit van de zorg te garanderen, onderhoudt DUNE contacten tussen de verschillende diensten. De verbindingsfunctie stelt gebruikers in staat om een netwerk te ontwikkelen dat is aangepast aan hun behoeften.