Huisvesting manager

DUNE zoekt een woningbeheerder voor een vast contract van 2/3 uur (25,3 uur/week).

Startdatum zo snel mogelijk

Share on facebook
Facebook

DUNE ASBL

DUNE is een programma om de risico’s van drugsgebruik in precaire omgevingen te verminderen.  

Al meer dan 25 jaar ondersteunt DUNE de sociale integratie van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen door middel van een alomvattende aanpak die is opgebouwd rond een reeks psycho-medisch-sociale diensten. 

Avondopvang, medische post, sociale dienst, straathoekwerk, mobiele begeleiding, gemeenschapsacties, opleiding, preventie, Housing First of socio-professionele integratie… De vereniging zet haar acties in op alle factoren die de gezondheid bepalen. Zorg- en begeleidingsdiensten die een context creëren die bevorderlijk is voor sociale inclusie, herstel en zelfbeschikking van de gebruikers. 

Beschrijving

De Housing First afdeling van DUNE is op zoek naar een persoon die als taak heeft huisvesting veilig te stellen door partnerschappen aan te gaan met openbare en particuliere verhuurders en die huurders van Housing First ondersteunt bij zaken die betrekking hebben op hun huisvesting.

De Housing Manager werkt zelfstandig en in teamverband om zijn/haar taken uit te voeren, onder toezicht van de teamcoördinator van Housing First en in samenwerking met het ondersteuningsteam.

De kandidaat is gevoelig voor verslavingsproblematiek en meer specifiek voor het verminderen van de risico’s die samenhangen met drugsgebruik. Hij of zij deelt de waarden van niet-oordelen, niet-voorwaardelijkheid van zorg en huisvesting, keuzevrijheid voor individuen, participatie en empowerment.

Verantwoordelijkheden

Huisvesting vinden door openbare en particuliere verhuurders te ontmoeten  

 • Contacten leggen, bezoeken en onderhandelen
 • Deelname aan de ontwikkeling van partnerschappen in verband met het verwerven en creëren van accommodatie

Ontwikkelen en onderhouden van goede partnerschapsrelaties met woningcorporaties  

 • Regelmatig contact, vervolgbijeenkomsten

Housing First huurders helpen met alle aspecten van hun huisvesting

 • Het organiseren en uitvoeren van woningopnames
 • Gesprekken voeren met huurders over huisvestingsgerelateerde kwesties
 • Follow-up werkzaamheden in samenwerking met het ondersteuningsteam
 • Organiseren van en deelnemen aan verhuizingen, schoonmaak, ongediertebestrijding en beheer van de voorraad meubilair, in samenwerking met SIL
 • Toezicht houden op de betaling van huurwaarborgen, huurprijzen en lasten, in samenwerking met de afdeling “Ondersteuning” van DUNE, verhuurders en eventuele beheerders van onroerend goed.

Deelnemen aan het reilen en zeilen van de organisatie en het Housing First team (vergaderingen, training, supervisie, enz.).  

  •  

 

Profiel

 • Diploma: Bachelor
 • Minstens 2 jaar professionele ervaring in de huisvestingssector en/of het werken met kansengroepen
 • Tweetaligheid FR/NL is een sterke troef
 • Interesse in en kennis van psychosociale problemen
 • Een verlangen om op het terrein te werken, in complexe situaties

Voordelen

 • Voortdurende training
 • Mobiele telefoon van bedrijf
 • Kilometervergoeding
 • Fietskilometervergoeding
 • Vergoeding van telefoonkosten

Vaardigheden en knowhow

 • Goede schrijf- en communicatievaardigheden
 • Autonomie, proactiviteit, organisatie
 • Computervaardigheden: office suite, tools voor het delen van informatie
 • Technische basisvaardigheden (zoals boren, sloten vervangen, gootsteenbuizen demonteren)
 • Kennis van huisvestingswetgeving en referentieteksten
 • Onderhandelingsvaardigheden en -tools, argumentatie, tact
 • Klinisch werk
 • Werken in een netwerk
 • Werken in teamverband